Aktualności

Najnowsze informacje, ogłoszenia przetargów, komunikaty dla właścicieli.

Logowanie do IOK

Przejście do ekranu logowania Internetowej Obsługi Klienta.

Kontakty

Wszystkie dane kontaktowe z telefonami, adresami e-mail oraz wszystkie dane rejestrowe.

Do pobrania

Pliki do pobrania.

RODO oraz akty prawne

Przydatne linki do aktów prawnych

Władze spółki

Aktualne władze naszej spółki

Archiwum ogłoszeń

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe d​ni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Rady Nadzorcza, Zarząd wraz z pracownikami 

Biura nieczynne w dniu 02.04.2024r.

INFORMUJEMY, ŻE DZIEŃ 2.04.2024r. (wtorek) JEST DLA PRACOWNIKÓW BTBS SP. Z O.O. DNIEM WOLNYM OD PRACY ZA DZIEŃ 6.01.2024r.

Brzeg, 16.02.2024 r.

OGŁOSZENIE 1/2024

ZARZĄD BRZESKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W BRZEGU INFORMUJE, ŻE OD DNIA 19.02.2024 R. (PONIEDZIAŁEK) WJAZD NA KOMPLEKS GARAŻY PRZY UL. CHOCIMSKA/KUSOCIŃSKIEGO MOŻLIWY BĘDZIE TYLKO OD UL. J. KUSOCIŃSKIEGO.

DOJAZD DO GARAŻY NR 1-6 ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. CHOCIMSKIEJ (DZ. NR 17/15) POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu 
Ul. Towarowa 6 
49-300 Brzeg

Wniosek w ramach I edycji programu CIEPŁE MIESZKANIE

Nowe naliczenia

Na podstawie art.24b ust.1, 24c ust.2 w związku z art.27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 537 – dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z wydaną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wprowadza z dniem 20.06.2023r. nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Informujemy, że w związku z powyższym zostaną dostarczone stosowne naliczenia.

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE STOSOWANE OD 1.03.2023 R. CENY I STAWKI OPŁAT ZA CIEPŁO NIE ULEGAJĄ ZMIANIE W STOSUNKU DO CEN I STAWEK WPROWADZONYCH DO STOSOWANIA OD DNIA 
25 STYCZNIA 2023R.

SZCZEGÓŁY

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. INFORMUJE O CENACH CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU. 
1. CENA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ: NETTO 82,65 ZŁ/GJ 
2. CENA ZA ZAMÓWIONĄ MOC CIEPLNĄ Z REKOMPENSATĄ: NETTO 129 913,07 ZŁ/MW/ROK 
3. CENA NOŚNIKA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ: NETTO 30,22 ZŁ/M3.

SZCZEGÓŁY

Brzeg, 05-01-2023  

Nasza Polityka Prywatności

Kontakt

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul.Towarowa 6
49-300 BRZEG

kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Numer NIP: 7471589384 
Numer REGON: 531528402
Numer KRS: 0000011059 

Telefony:

77 416 42 58
77 404 53 45

Fax:
77 404 53 25

Pogotowie Mieszkaniowe (po 15.30):
797 426 891
Pogotowie mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych posiadających podpisaną umowę 

Adresy e-mail do pracowników:
Prezes Zarządu 
Jacek Kaczmarek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Prokurent Justyna Palej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Prokurent Józef Aftarczuk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Pozostali pracownicy alfabetycznie
Janina Grzegorczyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lilianna Kołecka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Joanna Bogdan  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Małgorzata Styczyńska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Barbara Witkowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Janusz Żebrowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agnieszka Gorazdowska  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Weronika Foryś  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Adres e-mail wykorzystywany w związku z wprowadzeniem w dniu 1.09.2022r. Zarządzeniem Zarządu BTBS Sp. z o.o. Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Spółce:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Władze spółki

Prezes Zarządu - Jacek Kaczmarek 
 
RADA NADZORCZA 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Eugeniusz Stain 
Z-ca Przewodniczącego – Krzysztof Kawałko
Sekretarz - Antoni Duda