Aktualności

Najnowsze informacje, ogłoszenia przetargów, komunikaty dla właścicieli.

Logowanie do IOK

Przejście do ekranu logowania Internetowej Obsługi Klienta.

Kontakty

Wszystkie dane kontaktowe z telefonami, adresami e-mail oraz wszystkie dane rejestrowe.

Do pobrania

Pliki do pobrania.

RODO oraz akty prawne

Przydatne linki do aktów prawnych

Władze spółki

Aktualne władze naszej spółki

W wyniku obowiązku wynikającego z wymogów ustawy Dz. U. poz 2127 z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy, o wspieraniu termomodernizacji i remontu budynków oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 10.12.2021 r. Dz. U. poz 11 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, informujemy o konieczności wypełnienia i złożenia w BTBS sp. z o. o. przy ulicy Towarowej 6 załączonej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Termin złożenia do 01.05.2022 r. 
Deklarację można złożyć:
a. W formie papierowej w siedzibie spółki przy ulicy Towarowej 6  
b. W formie elektronicznej przez internet na pocztę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- W deklaracji należy podać imię i nazwisko albo nazwę właściciela , adres miejsca zamieszkania lub siedziby 
- adres nieruchomości 
- informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystanych w nich paliwach
- numer telefonu właściciela 
- adres e-mail 
- druk formularza do pobrania tutaj lub w zakładce Pliki do pobrania
Obowiązek jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie grozi grzywna

Załącznik I – opis wypełniania DEKLARACJI formularza A – dotyczy budynków i mieszkań
1. Czy deklaracja dotyczy źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r. Jeżeli tak stawiamy w kratce znak x 
2. Dane adresowe budynku – wpisać w rubrykach tabeli A01 - A07 
3. Rodzaj budynku – zaznaczyć w kwadracie znak x tabela A 08 
4. Deklaracja dotyczy – nie zaznaczamy A 09 
5. Źródło ciepła – zaznaczamy znakiem x w kratce tabela B 01 przy opisie dotyczącym rodzaju, liczbie, ile sztuk w lokalu, czy dotyczy ciepłej wody z kranu, czy dotyczy centralnego ogrzewania, ogrzewania w mieszkaniu. Zaznaczamy w pozycji, która odpowiada posiadanemu ogrzewaniu w mieszkaniu. 
6. Klasa kotłów – znajduje się w tabliczce kotła lub w karcie kotła tabela B 02. Odpowiednią klasę zaznaczamy x w kratce. 
7. Rodzaj stosowanych w piecach paliw stałych – zaznaczamy x w kratce tabela B 03 przy używanym opale. 
8. Dane adresowe wypełniamy w tabeli D 06 – D 14

Załącznik II – opis wypełniania DEKLARACJI formularza B– dotyczy budynków i lokali niezamieszkałych.
1. Czy deklaracja dotyczy źródla ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r, Jeżeli tak stawiamy w kratce znak x 
2. Dane adresowe budynku – wpisać w rubrykach tabeli A 01 – A 08 
3. Rodzaj budynku i lokalu – zaznaczyć w kwadracie znak x tabela A 09 
4. Deklaracja dotyczy – nie zaznaczamy A 10 
5. Źródło ciepła – zaznaczyć znakiem x przy opisie w tabeli B 01 
6. Klasa kotłów - zaznaczyć odpowiednio x w tabeli B 02 
7. Czy w budynku znajdują się lokal lub lokale mieszkalne – zaznaczyć x w tabeli C 01 
8. Dane kontaktowe – zaznaczyć x tabela D 01 – D 05 
9. Dane adresowe wypełniamy w tabeli D 06 – D 13.

Informacja o połączeniu spółek

Pragniemy poinformować Państwa, iż z dniem 30 września 2020 r. nastąpiło połączenie spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu (Spółka Przejmująca) ze spółką Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Wobec powyższego, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia nastąpiła sukcesja uniwersalna praw i obowiązków cywilnoprawnych. Oznacza to, że Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu. Dla naszych kontrahentów oznaczać to będzie że wszelkie umowy oraz inne zobowiązania zawarte przez Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. będą realizowane przez Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Sp. z o.o. Dotychczasowa działalność Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. będzie kontynuowana w ramach spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a spółka Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełne aktualne dane to: Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzegu ul. Towarowa 6, 49-300 Brzeg, NIP 7471589384, Regon 531528402, KRS nr 0000011059, Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: ekrs.ms.gov.pl. Liczymy, że połączenie spółek będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym i pozwoli efektywnie wykorzystać zasoby obu podmiotów.   Zarząd BTBS Sp. z o. o. w Brzegu

Nasza Polityka Prywatności

Kontakt

Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul.Towarowa 6
49-300 BRZEG

kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Numer NIP: 7471589384 
Numer REGON: 531528402
Numer KRS: 0000011059 

Telefony:

77 416 42 58
77 404 53 45

Fax:
77 404 53 25

Pogotowie Mieszkaniowe (po 15.30):
797 426 891
Pogotowie mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych posiadających podpisaną umowę 

Adresy e-mail do pracowników:
Prezes Zarządu 
Jacek Kaczmarek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wiceprezes Zarządu Czesław Grabiński This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Prokurent Justyna Palej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Pozostali pracownicy alfabetycznie 
Józef Aftarczuk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Janina Grzegorczyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lilianna Kołecka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wioletta Smuga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Małgorzata Styczyńska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Krystyna Szczeglik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Barbara Witkowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Janusz Żebrowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agnieszka Gorazdowska  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Weronika Foryś  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Władze spółki

Prezes Zarządu - Jacek Kaczmarek 
Wiceprezes Zarządu - Czesław Grabiński 
RADA NADZORCZA 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Filipkowski 
Z-ca Przewodniczącego – Eugeniusz Stain 
Sekretarz - Krzysztof Kawałko